Willkommen! Informieren Sie sich in Ihrer Landessprache.

Witamy serdecznie!

Lebenshilfe Düsseldorf e.V. – podstawowe informacje międzynarodowe

Witamy serdecznie!

Lebenshilfe Düsseldorf e.V. zostało założone w 1960 r. jako niezależne lokalne stowarzyszenie z ramienia Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.

Począwszy od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i prowadzenia przedszkoli integracyjnych poprzez  zróżnicowane oferty mieszkaniowe, asystę dzienną i w czasie wolnym, aż po konsultacje specjalistyczne – Stowarzyszenie Lebenshilfe – stawia sobie za cel umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną prowadzenia jak najbardziej samodzielnego życia oraz oferuje  im możliwość pełnego uczestnictwa we wszystkich jego dziedzinach.

Porady, wsparcie i pomoc dla rodziców oraz krewnych naszych podopiecznych, stanowią rownie wazną częśc naszych zadań, jak reprezentowanie praw i interesów samych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Stale tez pracujemy nad poszerzeniem zakresu naszych usług w interesie osób niepełnosprawnych.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • wczesne wspomaganie rozwoju
  • 4 placówki wychowania przedszkolnego z wdrożoną inkluzją
  • ofertę mieszkalnictwa wspomaganego ze stałą opieką ambulatoryjną (Bewo)
  • 6 budynków z mieszkaniami chronionymi
  • asystę dzienną
  • 2 KoKoBe (centrum koordynacyjne, kontaktowe i doradcze)
  • EUTB (dodatkowe niezależne doradztwo w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym)
  • organizacja czasu wolnego i usługi asysty
  • klub sportowy „SMS 02”

Wdrożenie przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ) Konwencji  o prawach osób niepełnosprawnych jest dla nas bardzo ważne, poniewaz chcemy zyc  w społeczeństwie, w którym osoby niepełnosprawne są mile widziane we wszystkich dziedzinach życia.

Mają Państwo jeszcze inne pytania?

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, chętnie udzielimy dodatkowych informacji.

Vorlesen